Loading... (0%)

‘หีบไม้งาม’ ปลูกประดับ

18 เมษายน 2557

ไม้ดีมีประโยชน์ : ‘หีบไม้งาม’ ปลูกประดับ : โดย… นายสวีสอง

  • บ้านในกรุงเทพฯ ปลูกต้น “หีบไม้งาม” ไว้เป็นแนวขั้นระหว่างที่จอดรถกับสวนหย่อม ตัดแต่งกิ่งทุกเดือนด้วยทรงพุ่มสวย จึงมีคนนิยมปลูกประดับสวนหิน ส่วนผลรสเปรี้ยวกินได้
  • เป็นไม้พุ่มเล็กในวงศ์  APOCYNACEAE สูงราว 2 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านมีหนาม ปลายแหลมแยกเป็น 2 แฉก ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางขาว
  • ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากซ้อนกันถี่ รูปไข่ ปลายมนมีติ่งหนามสั้น โคนรูปหัวใจ ขอบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างหนา
  • ดอก เป็นดอกเดี่ยว แต่รวมกันเป็นช่อใกล้ปลายกิ่ง ช่อละ 1-3 ดอก สีขาว กลิ่นหอม มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 แฉก ออกตลอดปี
  • ผล ทรงกลมแป้นเล็กน้อย ขนาด 2-4 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดงเข้ม มี 6-10 เมล็ด
  • ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำ ชอบความชื้น และแสงแดดปานกลาง

 

(ไม้ดีมีประโยชน์ : ‘หีบไม้งาม’ ปลูกประดับ : โดย…นายสวีสอง)

แหล่งข้อมูล : คมชัดลึก ออนไลน์ 2 เมษายน 2557

เครดิตรูป : www.oknation.net

แสดงความเห็น

ความเห็น

Bioeconomy Academy - ผู้เขียน

BioEconomy Academy เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพและ Rouse&Co โดยได้รับการส่งเสริมภายใต้การสนับสนุนของ UNDP พร้อมทั้งมีผู้เชียวชาญจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ให้การปรึกษา