Loading... (0%)

‘กล้วยเต่า’ รากเป็นยา

18 เมษายน 2557

ไม้ดีมีประโยชน์ : ‘กล้วยเต่า’ รากเป็นยา : โดย…นายสวีสอง

  •  บางพื้นที่เรียก “กล้วยเต่า” ว่า ก้นคก ปกคก หรือสกคก เป็นพืชที่ผลรับประทานเล่นได้ ขณะที่ในส่วนของรากมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร คือนำไปต้มน้ำดื่มแก้ตัวร้อน ดับพิษไข้ แก้วัณโรค แก้ปวดท้อง ดับพิษตานซางได้
  • เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก อยู่ในวงศ์ ANNONACEAE ลำต้นสูงราว 30-60 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านเป็นทรงพุ่ม เปลือกต้นสีเทาน้ำตาล ตามกิ่งมีขนสีน้ำตาลคลุม
  • ใบ เป็นใบเดี่ยวออกเรียงตามกิ่ง ทรงรี กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ โคนใบสอบ ปลายใบมนแหลม มีเส้นแขนงใบ 5-6 คู่
  • ดอก ออกเป็นดอกเดี่ยวขนาดเล็กตามซอกใบ และปลายกิ่ง เวลาบานสีเหลืองอมเขียว
  • ผล ออกเป็นกลุ่ม รูปทรงกระบอก สีเหลือง ผลสุกรับประทานได้ ด้านในเมล็ดมีสีดำ
  • ขยายพันธุ์ ด้วยเมล็ด ชอบดินร่วน ความชื้นและแสงแดดปานกลาง

กล้วยเต่า

————————-

(ไม้ดีมีประโยชน์ : ‘กล้วยเต่า’ รากเป็นยา : โดย…นายสวีสอง)

แหล่งข้อมูล : คมชัดลึก ออนไลน์ 27 มีนาคม 2557

แสดงความเห็น

ความเห็น

Bioeconomy Academy - ผู้เขียน

BioEconomy Academy เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพและ Rouse&Co โดยได้รับการส่งเสริมภายใต้การสนับสนุนของ UNDP พร้อมทั้งมีผู้เชียวชาญจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ให้การปรึกษา