Loading... (0%)
portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2 portfolio-large-img-2

BEDO พร้อมกับชุมชนเครือข่าย ลงพื้นที่ศึกษาความหลางหลายทางชีวภาพ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดย สถาบันเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy Academy) พร้อมกับชุมชนเครือข่ายต่างๆ ของ BEDO ลงพื้นที่ศึกษาความหลางหลายทางชีวภาพ ณ จ.ตรัง และ จ.พัทลุง ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2559

 

แสดงความเห็น

ความเห็น